Make your own free website on Tripod.com

 
 
BOŽJI ZAKON
 
DVE NAJVEĆE ZAPOVESTI

1. Ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim i svom snagom svojom;

2. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe.

(Matej 22;37-40, Marko 12;30-31)

 

 

DESET BOŽJIH ZAPOVESTI

1.Ja sam Gospod Bog tvoj; nemoj imati drugih Bogova osim mene.

2.Ne pravi sebi idola niti kakva lika; nemoj im se klanjati niti im služiti.

3.Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svog.

4.Sećaj se dana odmora da ga svetkuješ; šest dana radi i obavi sve poslove, a sedmi dan je odmor Gospodu Bogu tvome.

5.Poštuj oca i mater svoju, da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji.

6.Ne ubij.

7.Ne čini preljube.

8.Ne ukradi.

9.Ne svedoči lažno na bližnjega svoga.

10.Ne poželi ništa što je tuđe.

(II Mojsijeva - Izlazak 20, 2-17)

CRKVENE ZAPOVESTI

1.Moliti se Bogu i slušati službu Božju svake nedelje i praznika.

2.Držati post pred Rođenje i Vaskrsenje Hristovo, pred praznik Sv, ap. Petra i Pavla, pred Uspenje Bogorodice, i svake srede i petka.

3. Sveštena lica treba poštovati.

4.Ispovedati grehe svoje i pričešćivati se u spomenute velike postove.

5.Moliti se Bogu za one koji su na vlasti.

6.Držati postove i molitve koje zapovedi episkop u vreme kakve nevolje.

7.Crkvene stvari ne upotrebljavati.

8.Svadbe ne činiti u vreme posta.

9.Jeretičke knjige ne čitati.