Make your own free website on Tripod.com

 

PRAVOSLAVNI MISIONAR br.2 za 1961 god.

NJUTN O VASKRSENJU MRTVIH

 

Jednom su zapitali Njutna: “Kako je moguće da tela mrtvih, odavno raspadnuta, ponovo postanu tela svojih duša?”

Na to je naučnik pomešao gvozdene opiljke sa zemljom i upitao svoje sagovornike: “Ko može da izdvoji iz prašine i sastavi ove gvozdene opiljke?”

Odgovor nije dobio.

Onda je Njutn uzeo magnet i prineo ga mešavini. Nastalo je komešanje čestica. Opiljci gvožđa počeli su se hvatati za magnet i jedni za druge.

U prašini nije ostalo ni molekula gvožđa.

Tada Njutn reče prisutnima: “Onaj, koji je ovoliku silu dao mrtvom kamenu, zar On ne može dati takvu moć našim dušama kada bude trebalo da se obuku u svoja proslavljena tela.”

prev. A. Černjenko

 

 

Ser Isak Njutn (1642 - 1727), je engleski fizičar, matematičar i astronom, jedan od najvećih naučnika čovečanstva.