Make your own free website on Tripod.com

SVETI JOAKIM I ANA

22. septembar po novom / 9. septembar po starom

 

Sveti Joakim bio je sin Varpafira, od kolena Judinog i potomak cara Davida, a Ana, kći sveštenika Matana iz kolena Levijeva iz kojeg je i prvosveštenik Aron. Sveštenik Matan imao je tri kćeri: Mariju, Soviju i Anu. Marija se udala u Vitlejem i rodila Salomiju, Sovija se udala takođe u Vitlejem i rodila Jelisavetu, majku svetog Jovana Krstitelja, a Ana se udala u Nazaret za Joakima. Oni su živeli u braku pedeset godina ali bez dece. Bili su vrlo imućni, ali skromni i tihi ljudi koji su mnogo davali siromasima i hramu. Pod starost otišli su jednom u Jerusalim u hram da prinesu žrtvu Bogu i tada ih je ukorio prvosveštenik Isahar rečima upućenim Joakimu: “Nisi dostojan da se iz tvojih ruku primi dar jer si bezdetan.” Stari ljudi mnogo su se ražalostili zbog ovih reči i opet se dadoše na molitvu Bogu da i na njima učini čudo kao nekad Avramu i Sari, i podari im dete za utehu u starosti. Bog im je poslao anđela nebeskog da im objavi rođenje “kćeri Preblagoslovene kojom će se blagosloviti svi narodi na zemlji i kroz koju će doći siasenje svetu”. I zaista kroz devet meseci, Ana je donela na svet Svetu Djevu Mariju, majku Isusa Hrista. Joakim je poživeo 80, a Ana 79 godina.