Make your own free website on Tripod.com

SVETI APOSTOL I JEVANĐELIST LUKA

31. oktobar po novom / 18. oktobar po starom

Rođen je u Antiohiji, i bio vrlo obrazovan. U mladosti je izučio grčku filosofiju, medicinu i živopis. U vreme delatnosti Gospoda Isusa na zemlji, sveti Luka je, u Jerusalimu, video Spasitelja licem u lice, čuo njegovu spasonosnu nauku i poverovao u nju. Ubrzo je uvršćen među sedamdeset apostola i poslan na propoved, a na putu za Emaus video vaskrslog Gospoda. Po silasku Duha Svetoga na apostole, Luka se vratio u Antiohiju i radio sa apostolom Pavlom s kojim je putovao u Rim obraćajući u veru Hristovu neznabošce i Jevreje. Na molbu hrišćana napisao je Jevanđelje oko 60. godine. Po smrti apostola Pavla, Luka je propovedao Jevanđelje po Italiji, Dalmaciji i Makedoniji. Živopisao je tri ikone Presvete Bogorodice i ikone svetih apostola Petra i Pavla. Zato se sveti Luka smatra osnivačem hrišćanskog ikonopisa. I u dubokoj starosti nastavio je da putuje i propoveda u Liviji, Gornjem Misiru i Grčkoj. Napisao je i Dela apostolska i to posvetio knezu Ahaje. Imao je 84 godine kada su ga neznabošci stavili na muke, a potom obesili na jednu maslinu u Tebi. U vreme cara Konstancija mošti ovog svetitelja prenete su u Carigrad.