Make your own free website on Tripod.com

PREPODOBNI KIRIAK OTŠTELNIK - MIHOLJDAN

12. oktobar po novom / 29. septembar po starom

 

Prepodobni Kiriak Otštelnik – Miholjdan. Sveti Kiriak rođen je u Korintu od roditelja Jovana i Evdokije. Jovan je bio prezviter, a mesni episkop Petar njegov rođak. Ovaj episkop postavio je mladog Kiriaka za čteca Saborne crkve, te je mladić, čitajući Sveto pismo, vrlo rano počeo da se divi Božjem promislu i ustrojstvu spasenja ljudskog roda. Želja za duhovnim životom odvela ga je u Jerusalim gde je stupio u manastir i od Božjeg čoveka Evstogorija dobio početna uputstva o monaškom životu. Boravio je u više manastira, revnovao je mnogo za pravoslavnu crkvu i razobličavao razne jeresi, a post i bdenje u pustinji bili su uobičajeni način njegovog dugog života. Bio je krupan i snažan čovek iako je često jeo samo sirovo zelje. Pred kraj života boravio je u obitelji svetog Haritona gde su monasi jeli jedanput dnevno i to po zalasku sunca. Kiriak je bio ponos među monasima; moćni iscelitelj bolnih i blagi utešitelj nevoljnih. Poživeo je sto devet godina i upokojio se 557. godine.