Make your own free website on Tripod.com

SABOR SVETOG ARHANGELA MIHAILA - ARANĐELOVDAN

20. novembar po novom / 8. novembar po starom

Od davnina su ljudi praznovali anđele Božje, ali se to često izmetalo u njihovo obožavanje. Jeretici su ih smatrali bogovima i stvoriteljima sveta. Na 4-5 godina pre Prvog vaseljenskog sabora održan je Laodikijski pomesni sabor i svojim 35. pravilom, ustanovio ispravno poštovanje anđela. U vreme rimskog pape Silvestra i aleksandrijskog patrijarha Aleksandra ustanovljen je ovaj praznik arhistratiga Mihaila u novembru jer je to, zapravo deveti mesec od meseca marta koji se smatra trenutkom stvaranja sveta. Uzet je zbog devet anđelskih činova koji su najpre stvoreni. Sveti Dionisije Areopagit, učenik apostola Pavla, opisao je ovih devet činova u knjizi “O nebesnoj Jerarhiji”. U toj strogoj anđelskoj hijerarhiji, vojvoda anđelske vojske je arhistratig Mihail, jer je svojim delovanjem spasao mnoge anđele otpale od Boga, koje je Lucifer povukao sobom u propast. Među anđelima vlada savršena jednodušnost i stroga hijerarhija u poslušnosti nižih činova višim, a svih ukupno svetoj Božjoj volji. Mnogi hrišćani slave svetog arhistratiga Mihaila koji se smatra živim svetiteljem.