Make your own free website on Tripod.com

SVETI JOVAN MILOSTIVI

25. novembar po novom / 12. novembar po starom

 

Sveti Jovan Milostivi rođen je na Kipru u kneževskoj porodici i od detinjstva vaspitavan je kao hrišćanin. Imao je porodicu, ali su mu rano umrli i žena i deca i on je ostao sam. Čuven zbog milosrđa i blagočešća Jovan je izabran za patrijarha aleksandrijskog u vreme cara Iraklija i upravljao je Crkvom deset godina kao istinski pastir i čuvao je od neznabožaca i jeretika. Bio je uzor krotosti, milosrđa i čovekoljublja i govorio je: “Ako želiš blagorodstva, ne traži ga u krvi nego u dobrodetelji, jer je to pravo blagorodstvo.” Njegovo milosrđe i dobrota bili su glavna odlika njegove ličnosti, pa je mislio da Bog ne može poslušati njega ako on ne posluša i ne pomogne ubogima i nevoljnicima.

Kada su Persijanci krenuli na Misir patrijarh je otplovio na Kipar, ali se na putu razboleo i u svom rodiom mestu na Kipru preminuo 620. godine. Njegove mošti prenete su najpre u Carigrad potom u Budimpeštu i najzad u Presburg.