Make your own free website on Tripod.com

SVETI NIKOLAJ MIRLIKIJSKI - PRENOS MOŠTIJU

22. maj po novom / 9. maj po starom

 

Ovaj slavni svetitelj, milostiv, mudar i neustrašiv sveštenik, proveo je svoj vek kao nđeo Božji. Za života su ga već smatrali svetiteljem i prizivali u pomoć koju je on nesebično pružao.
Zamonašio se u manastiru “Novi Sion”. Kasnije je izabran za arhiepiskopa grada Mira u Likiji. U tom gradu nalazile su se njegove mošti od 343. godine kada se upokojio, pa sve do 1087. godine.
Te godine je, u vreme cara Aleksija Komnena i Patrijarha Gramatika, telo svetog Nikolaja preneto iz Mira likijskog u grad Bari u Italiji. To je bilo vreme najezde muslimana na Likiju. Svetitelj se u snu javio nekom časnom svešteniku i naredio da mu se mošti prenesu u Bari, koji je u to vreme bio pravoslavni i pod pravoslavnim patrijarhom.
Pri prenosu svetiteljevih moštiju desila su se mnoga čudesa, a ovog dana se spominje kako je sveti Nikola povratio vid slepom srpskom kralju Stefanu Dečanskom.