Make your own free website on Tripod.com

SVETI VELIKOMUČENIK CAR LAZAR

28. jun po novom / 15. jun po starom

Sveši velikomučenik car Lazar jedan je od srpskih velikaša koji su vladali srpskim carstvom posle cara Dušana Silnog. Posle smrti cara Uroša, patrijarh Jefrem je, tadašnjeg kneza Lazara, krunisao za srpskog cara. Lazar je slao izaslanstvo u Carigrad sa monahom Isaijom i molio da se skine anatema sa srpskog naroda. Sagradio je mnoge crkve, a najpoznatije su Ravanica i Lazarica. Obnovio je Hilandar i Gornjak a bio je ktitor i ruskog manastira Pantelejmona.

Lazar je stalno ratovao sa tadašnjom moćnom turskom silom, ali je, 28. juna na Kosovu, srpska vojska izgubila bitku, a sveti mučenik Lazar je poginuo. Telo muje sahranjeno u njegovoj zadužbini Ravanici kod Ćuprije. Kada je počela seoba Srba, narod je nosio sa sobom i njegove svete mošti i sklonio ih u manastir Ravanicu na Fruškoj gori. Za vreme Drugog svetskog rata, 1942. godine, njegovo telo preneto je u Beograd, gde je počivalo u miru Saborne crkve sve do 1989. godine kada je vraćeno u manastir Ravanicu.