Make your own free website on Tripod.com

SVETI ARHANĐEL GAVRILO

26. jul po novom / 13. jul po starom

 

Sveti arhanđel Gavrilo. Misli se da je praznovanje ovoga dana ustanovljeno još u Svetoj Gori u IH veku povodom javljanja ovoga arhanđela u jednoj ćeliji, gde je prstom u kamenu napisao pesmu Bogorodici. Pesma se zvala “Dostojno” pa se ova ćelija i danas tako zove. U vezi sa ovim pominju se i ostala javljanja arhanđela Gavrila kao javljanje Mojsnju kad je saopštio ovom izabraniku Božjem kako je stvoren svet, a Mojsije to zapisao u knjizi Postanja. Javio se i proroku Danilu i javio tajne o budućim carstvima i dolasku Spasitelja, a potom svetoj Ani da će roditi Preblagoslovenu i Prečistu Mariju. Mnogo puta javljao se Svetoj Djevi dok je boravila u hramu jeruealimskom. Prvosvešteniku Zahariju javio je rođenje sina, svetog Jovana Krstitelja, a Svetoj Djevi u Nazaretu saopštio je blagovesti o začeću i rođenju Gospoda Isusa Hrista. Javio se pravednom Josifu, pastirima kod Vitlejema, ženama mironosicama i, najzad, samom Gospodu u vrtu Getsimanskom kada ga je, kao čoveka, krepio pred njegovo stradanje.