Make your own free website on Tripod.com

SVETI APOSTOLI PETAR I PAVLE - PETROVDAN

12. jul po novom / 29. jun po starom

Sveti apostol Petar rođen je u Vitsaidi, bio je ribar i zvao se prvo Simon. Gospod mu je dao ime Kif ili Petar (Jov. 1, 42). On je prvi od učenika jasno izrazio veru u Gospoda Isusa rekavši: “Ti si Hristos, Sin Boga živoga” (Mat. 16, 16). Njegova vera se postepeno utvrđivala, jer kada je Gospod izveden pred sud, Petar ga se tri puta odrekao, ali se zbog toga teško pokajao i postao potom silni i neustrašivi propovednik Jevanđelja. Posle jedne njegove besede tri hiljade ljudi obratilo se u veru. Propovedao je u Palestini, Maloj Aziji, Iliriku i Italiji. Pomagao je i verom isceljivao ljude. Po zapovesti cara Nerona Petar je razapet na krst, a on sam molio je dželata da ga raspnu glavom okrenutom nadole smatrajući sebe nedostojnim da umre kao njegov Gospod. Sveti apostol Pavle rođen je u Tarsu i zvao se Savle, učio kod Gamalila i bio farisej i progonitelj hrišćana. Kada se čudesno preobratio u veru postao je apostol i vatreni pobornik i propovednik Jevanđelja. Mnogo je stradao i strpljivo podnosio muke, govoreći: “Ne živim ja, nego Hristos živi u meni”. Posečen je u Rimu u vreme cara Nerona.