Make your own free website on Tripod.com

SVETI APOSTOL PETAR - ČASNE VERIGE

29. januar po novom / 16. januar po starom

Sveti apostol Petar - časne verige. Ovog dana pominje se sveti apostol Petar zbog veriga u koje je bio okovan po naredbi cara Iroda. U njegovoj tamnici pojavio se anđeo i tada su verige spale sa Petra (Dap. 17,7). Te verige hrišćani su sačuvali koliko zbog uspomene na svetog Petra toliko i zbog njihove isceliteljske moći. Priča se da su se mnogi bolesnici izlečili dodirnuvši ih (kao i ubrus apostola Pavla - Dela apostolska 19,12).

Sveti Juvenal, jerusalimski patrijarh dao je te verige na dar carici Evdokiji,prognanoj ženi cara Teodosija Mlađeg. Carica ih je prepolovila, jednu polovinu poslala crkvi Svetih apostola u Carigrad, a drugu polovinu u Rim svojoj kćeri Evdoksiji, ženi Valentijanovoj. Evdoksija je sazidala crkvu Svetog Petra i u nju položila ove verige zajedno sa onim u koje je opaki car Neron nekada okovao Svetog Petra.