Make your own free website on Tripod.com

NAZAD

PREDGOVOR

UVOD

KAKO TREBA DA SE PONAŠAMO U SVETOM HRAMU I NA SVETOM BOGOSLUŽENJU

HRAM I BOGOSLUŽENJE ČOVEKOVA NASUŠNA POTREBA

SIMVOLIČKE RADNJE NA SVETOM BOGOSLUŽENJU

Blagoslov

POLOŽAJ VERNIH NA BOGOSLUŽENJU

Stajanje

Klečanje

Poklon

Skrštanje ruku na grudi

Pokrivanje i otkrivanje glave

Okretanje lica prema istoku

Kađenje

Osvetljenje

O paljenju sveća

Zašto se pali kandilo pred ikonom

Sećanje na umrle

Uputstva za vernike

Davanje priloga

DUŽNOSTI VERNIH NA BOGOSLUŽENJU

ISPOVEST

PRIČEŠĆE

Kako se pričešćuje?

Nafora

SVEŠTENA LICA

POUKE SVETITELJA