Make your own free website on Tripod.com

__________________________

S blagoslovom Njegovog Preosveštenstva Episkopa šabačko-valjevskog G.Lavrentija

__________________________

Izdaje:

Glag Crkve - Valjevo

Tel. 014/35-115

 

Priredili za štampu:

Protođakon Ljubomir Ranković

i

đakon Borislav Aleksić

 

Recezent:

Protonamesnik Ljubisav Adžić

 

Štampa:

Štamparija Srpske patrijaršije Beograd, 7.jula broj 5